Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Основни документи и препратки

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален съвет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка - План за инвестиции за Европа

План за инвестиции за Европа: Възобновяване на инвестициите в Европа| Европейска комисия

Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП)

Европейски консултантски център за инвестиционни въпроси

Европейски фонд за стратегически инвестиции

Интернет страница на Европейската инвестиционна банка относно Европейския фонд за стратегически инвестиции:

Интернет страница на Европейския инвестиционен фонд относно Европейския фонд за стратегически инвестиции

ЕФСИ - въпроси и отговори от ЕИБ

Кой може да кандидатства за финансиране от ЕФСИ

Правна рамка относно ЕФСИ, ЕПИП и ЕКЦИВ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1017 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 - Европейски фонд за стратегически инвестиции

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2396 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

Други документи, свързани с прилагането на ЕФСИ

Често задавани въпроси относно ЕФСИ 2.0

План за инвестиции за Европа - нови насоки относно комбинирането на европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ

Процедурни правила на Инвестиционния комитет на ЕФСИ за подбор на проекти

Правила, приложими към операции с инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или институции

Други правила, методологии, стратегически насоки и други документи относно ЕФСИ

ЕФСИ - текущо състояние към края на 2016 г. (въпроси и отговори)

Оценка на Европейската Комисия относно изпълнението на целите на ЕФСИ (2016 г.)

Оценка на Европейската инвестиционна банка относно изпълнението на ЕФСИ (2016 г.)

Оценка на Европейската сметна палата относно изпълнението на ЕФСИ и  необходимостта от изменение на Регламента за ЕФСИ (2016 г.)

ЕФСИ – Доклад за изпълнението 2015 г.

ЕФСИ – Доклад за изпълнението 2016 г.

ЕФСИ – Доклад за изпълнението 2017 г.

ЕФСИ – Доклад за изпълнението 2018 г.

ЕФСИ – Доклад за изпълнението 2019 г.

Макроикономическа оценка на въздействието на операциите, подкрепени от ЕФСИ 2019 г.

Макроикономическа оценка на въздействието на Плана Юнкер 2019 г.

Законодателни предложения и информационни документи относно бъдещето на Плана за инвистиции за Европа – InvestEU

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация