Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Предприети действия на ниво ЕС

Като част от Третия стълб на „Плана Юнкер", Комисията направи бърз преглед на настоящето състояние и се ангажира да продължи усилията в посока на намаляване на регулаторната и административната тежест на ниво ЕС. Като приоритетна област в тази връзка, ЕК постави на дневен ред доизграждането на Единния пазар. Като най-важни са посочени усилията в посока на задълбочаване  на Единния пазар на стоки, Единния пазар на услуги, създаването на Единен цифров пазар, изграждането на  Съюза на капиталовите пазари и на Енергийния съюз както и реализацията на Пакета за кръгова икономика. ЕК очаква тези инициативи да доведат до съществено подобряване на инвестиционната среда.

Успоредно с това, със своята Инициатива за по-добро регулиране Комисията има за цел да гарантира, че тя изпълнява своите приоритетни дейности по най-ефективния и опростен начин, както относно новите законодателни предложения, така и чрез непрекъснат преглед на съществуващите регулации на ниво ЕС. Това ще допринесе за подобряване на качеството и предвидимостта на регулаторната среда, като заинтересованите страни могат да изразят своето мнение през целия жизнен цикъл на политиките.

С Решение от 19 май 2015 г. Комисията създаде платформата REFIT, за да провежда диалог с държавите членки и заинтересованите лица за подобряване на законодателството на ЕС в контекста на програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка. Платформата REFIT се състои от две постоянни групи - една за експерти на държавите членки („правителствена група") и една за представители на бизнеса, социалните партньори и гражданското общество („група на заинтересованите лица").

Още от самото начало на дадена инициатива те имат възможност да коментират документи, като пътни карти и оценки на въздействието. Комисията също така активно се допитва до гражданите и други заинтересовани страни по време на изготвянето на всички важни политически инициативи. Заинтересованите страни могат и да изразяват своето мнение по предложения на Комисията след приемането им, както и по свързаните с тях оценки на въздействието.

В допълнение към инициативите за подобряване на инвестиционната среда на ниво ЕС, държавите членки трябва да идентифицират и адресират предизвикателства и на национално ниво. От началото на икономическата криза динамиката на инвестиционната активност се развива по различен начин в отделните държави членки, както по отношение на частните, така и на публичните инвестиции. Все още са налице, както регулаторни, така и нерегулаторни предизвикателства пред инвестициите.

За да подпомогнат държавите членки, службите на Комисията стартираха общ преглед на най-важните пречки пред инвестициите на национално равнище. В края на месец ноември 2015 г. ЕК публикува доклад, в тази връзка, в който за всяка държава членка са идентифицирани десет основни предизвикателства, включително и за България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация