Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Какво е Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси?

С приетия Регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти в средата на месец септември 2015 г. бе създаден и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), в партньорство между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК). Двете институции финансират създаването на ЕКЦИВ, като управлението се осъществява от ЕИБ.

ЕКЦИВ има за цел да подпомага процеса на разработване на проекти в Европейския съюз. Консултантският център се изгражда на основата на експертизата на ЕК, ЕИБ, Националните насърчителни банки и Управляващите органи, отговорни за Европейските структурни и инвестиционни фондове  в държавите членки. ЕКЦИВ не предоставя финансиране.

Консултантският център координира мрежата от Национални насърчителни банки и Управляващите органи в държавите членки, като мрежата от партниращи институции продължава да се изгражда. ЕКЦИВ функционира главно чрез централата на ЕИБ в Люксембург, местните офиси на ЕИБ, както и чрез Звеното за координация на Фонд на фондовете в България.

ЕКЦИВ се състои от три допълващи се компонента:

  • Единно входящо звено за широка гама от консултантски услуги, програми и инициативи за техническа помощ за публични и частни бенефициенти;
  • Платформа за сътрудничество, обмен и споделяне на опит между партньорските институции;
  • Инструмент за оценка и адресиране на нови потребности чрез разширяване на съществуващите консултантски услуги или създаване на нови такива, при възникване на необходимост.

Организаторите на проекти, публични институции и частни компании могат да получат техническа помощ, чрез която да бъдат подпомогнати техните проекти и да ги превърнат в готови за реализация, да получат консултация относно възможни устойчиви източници за финансиране на проектите, както и достъп до широка гама финансова и техническа експертиза.

ЕКЦИВ предоставя следния вид подкрепа:

  • Подкрепа за проекти и инвестиции - консултантска и техническа помощ в идентифицирането, приоритизирането, подготовката, структурирането и изпълнението на инвестиционни проекти;
  • Повишава използването на европейските фондове - консултантски услуги и помощ за изграждане на капацитет по отношение на използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
  • Достъп до финансиране - подобряване на общите условия за финансиране на публични и частни бенефициенти;
  • Достъп до експертизата на местните партньори на ЕКЦИВ;
  • Достъп до нови консултантски услуги - постоянно развитие на видовете услуги, ориентирано към търсенето.

ЕКЦИВ не е ограничен само до проектите, допустими за финансиране от ЕИБ.

В повечето случаи консултантските услуги са безплатни, въпреки че в някои случаи може да бъде поискано заплащане от частни бенефициенти.

Заинтересованите страни могат да инициират процедура по искане за подкрепа от ЕКЦИВ, по два канала – чрез изпращане на запитване до Звеното за координация на Фонд на фондовете или като следват стъпките публикувани на интернет страницата на ЕКЦИВ.

Звеното за координация отговаря на широк кръг от запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, като осигурява експертни становища и съвети за възможностите за финансиране, включително и комбинирано такова,за публичния и частен сектор. Възможна е и съпътстваща подкрепа, съдействие и ориентиране спрямо национални и европейски институции, които имат отношение към реализацията на даден проект или неговото финансиране.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация