Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Какво е Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси?

С приетия Регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти в средата на месец септември 2015 г. бе създаден и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), в партньорство между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК). Двете институции финансират създаването на ЕКЦИВ, като управлението се осъществява от ЕИБ.

ЕКЦИВ има за цел да подпомага процеса на разработване на проекти в Европейския съюз. Консултантският център се изгражда на основата на експертизата на ЕК, ЕИБ, Националните насърчителни банки и Управляващите органи, отговорни за Европейските структурни и инвестиционни фондове  в държавите членки. ЕКЦИВ не предоставя финансиране.

Консултантският център координира мрежата от Национални насърчителни банки и Управляващите органи в държавите членки, като мрежата от партниращи институции продължава да се изгражда. ЕКЦИВ функционира главно чрез централата на ЕИБ в Люксембург, местните офиси на ЕИБ, както и чрез Фонд мениджър на финансовите инструменти в България - Управление „Проектна информация и финансиране“.  ЕКЦИВ се състои от три допълващи се компонента:

  • Единно входящо звено за широка гама от консултантски услуги, програми и инициативи за техническа помощ за публични и частни бенефициенти;
  • Платформа за сътрудничество, обмен и споделяне на опит между партньорските институции;
  • Инструмент за оценка и адресиране на нови потребности чрез разширяване на съществуващите консултантски услуги или създаване на нови такива, при възникване на необходимост.

Организаторите на проекти, публични институции и частни компании могат да получат техническа помощ, чрез която да бъдат подпомогнати техните проекти и да ги превърнат в готови за реализация, да получат консултация относно възможни устойчиви източници за финансиране на проектите, както и достъп до широка гама финансова и техническа експертиза.

ЕКЦИВ предоставя следния вид подкрепа:

  • Подкрепа за проекти и инвестиции - консултантска и техническа помощ в идентифицирането, приоритизирането, подготовката, структурирането и изпълнението на инвестиционни проекти;
  • Повишава използването на европейските фондове - консултантски услуги и помощ за изграждане на капацитет по отношение на използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
  • Достъп до финансиране - подобряване на общите условия за финансиране на публични и частни бенефициенти;
  • Достъп до експертизата на местните партньори на ЕКЦИВ;
  • Достъп до нови консултантски услуги - постоянно развитие на видовете услуги, ориентирано към търсенето.

ЕКЦИВ не е ограничен само до проектите, допустими за финансиране от ЕИБ.

В повечето случаи консултантските услуги са безплатни, въпреки че в някои случаи може да бъде поискано заплащане от частни бенефициенти.

Заинтересованите страни могат да инициират процедура по искане за подкрепа от ЕКЦИВ, по два канала – чрез изпращане на запитване до Управление „Проектна информация и финансиране“, Фонд мениджър на финансовите инструменти в България или като следват стъпките публикувани на интернет страницата на ЕКЦИВ.

Управление „Проектна информация и финансиране“ е единна точка за достъп до информация - партньор на ЕКЦИВ. То предлага консултации на публични и частни компании и организации. Отговаря на запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, дава съвети за възможности за финансиране, включително и комбинирано, за публичния и частен сектор.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация