Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Какво е Европейският портал за инвестиционни проекти?

С приетия Регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти се създава Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), който е публично достъпен интернет-базиран портал от инвестиционни проекти, който е създаден с цел да ускори процеса по разработването и осъществяването на инвестиционни проекти в Европейския съюз и по този начин да допринесе за по-голяма заетост и икономически растеж. Основните компоненти на ЕПИП са:

  • база данни на проектните фишове (проектният фиш е структурирана обобщена информация за отделните проекти в ЕПИП);
  • интерактивна карта на проектите;
  • интерактивна директория на проектите в таблична форма.

Официално ЕПИП стартира на 1 юни 2016 г., въпреки че подаването на проектни предложения бе възможно още от месец декември 2015 г.

За да бъде допуснат за публикуване на портала, даден проект (или програма, състояща се от по-малки проекти) трябва:

  • да е на обща стойност най-малко 1 млн. евро;
  • да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност. Организаторите на проекти могат да избират до два сектора на проект от предварително определен списък от 25 сектора;
  • да се изпълнява на територията на Европейския съюз. Трансграничните проекти с участие на страни извън ЕС също могат да бъдат приети, при условие че част от общите инвестиции се реализира в поне една от държавите от ЕС;
  • да е организиран от правен субект, който е установен в държава от ЕС и не е обект на производство по несъстоятелност;
  • да е съвместим с правото на Съюза и с правото на съответната държава от ЕС и да не води до правни рискове и рискове, свързани с репутацията или с националната сигурност, за държавата или Комисията;
  • вече да се изпълнява или да се очаква изпълнението му да започне в срок от три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП;
  • да е описан ясно в заявлението за проект като инвестиционен проект и предоставената в него информация да е точна и да посочва размера на финансирането, необходимо за изпълнението на проекта.

Евентуалното публикуване на дадено инвестиционно намерение в ЕПИП не означава, че то е одобрено или ще получи финансиране от Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка. Порталът ще служи основно за осигуряване на редовен и структуриран публичен достъп до информация относно инвестиционни проекти в ЕС, за да могат потенциалните инвеститори да имат достъп до прозрачна и надеждна информация, при надлежно спазване на изискването за защита на важни търговски тайни.

Към настоящия момент участието на проекти на частния или публичния сектор в ЕПИП е безплатно.

За да бъде добавен проект на портала следвайте описаните стъпки тук.

Ако имате въпроси относно ЕПИП - неговите функции, процеса на изпращане на проект, или при наличието на технически проблем с портала, може да се обръщате към бюрото за помощ на ЕПИП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация