Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Участие на частни предприятия

  • чрез директна инвестиция като дялово участие в ЕФСИ;
  • чрез кандидатстване за получаване на финансиране директно от ЕИБ по линия на ЕФСИ в допустимите области:
  • по линия на Инфраструктурния и иновационен прозорец:
  • чрез участие или съфинансиране по конкретен проект;
  • чрез инвестиционни платформи с различни партньори.
  • по линия на Прозореца за МСП, като финансовата подкрепа се предоставя чрез финансови посредници в съответната страна, които са сключили договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Необходимо е да отговаряте на условията за категории предприятия, които ще се подпомагат посредством ЕИФ съгласно инициативата според Регламента.

Прозорецът за МСП, който се създаде чрез част от гаранцията за ЕФСИ, има за цел специално да подпомогне малкия и среден бизнес. Той се управлява чрез ЕИФ към ЕИБ и има за задача да осигури рисково финансиране за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация (с до 3 000 служители) чрез различни инструменти, осигуряващи по-добър достъп до финансиране, като фокусът ще бъде върху МСП.

Финансовата подкрепа по линия на Прозореца на ЕИФ за МСП се предоставя чрез финансови посредници, с които ЕИФ има сключен договор в съответната страна.

Допустими за финансиране предприятия са:

  • „малки и средни предприятия" (МСП) - микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;
  • „малки дружества със средна пазарна капитализация" - образувания, които имат до 499 служители, които не са МСП;
  • „дружества със средна пазарна капитализация" - образувания, които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито малки дружества със средна пазарна капитализация.

Финансовите посредници в България, които имат сключен договор по линия на Прозореца на ЕИФ за финансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация към м. юни 2018 г. са:

ОББ 

Райфайзенбанк

Райфайзен Лизинг

ПроКредит Банк

Българска банка за развитие

Национален гаранционен фонд 

УниКредит Булбанк

УниКредит Лизинг  

Банка ДСК

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация