Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Какво е ЕФСИ?

С приетия Регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти се създаде Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

ЕФСИ е в основата на Плана за инвестиции за Европа. Предизвикателството пред ЕФСИ е да се прекъсне порочният кръг от недостатъчно доверие и недостатъчни инвестиции и да се използва ликвидността, с която разполагат финансовите институции, корпорациите и физическите лица във време, когато публичните ресурси са недостатъчни.

ЕФСИ е резултат от партньорството между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК) и е създаден в рамките на ЕИБ. Първоначално фондът бе създаден за срок от три години за периода 2015-2017 г. с гаранция в размер на 16 млрд. евро от бюджета на ЕС, която бе допълнена с 5 млрд. евро от ЕИБ. Фондът стартира в средата на 2015 г. и е на път да постигне първоначалната си цел от 315 млрд. евро допълнителни инвестиции в реалната икономика до средата на 2018 г., като при МСП резултатите са далеч над очакваните.

Тъй като ЕФСИ вече изпълнява своите цели, на 13 декември 2017 г. бе одобрено предложение за изменение на Регламента за ЕФСИ, с което се:

  • удължава срока на съществуване на фонда до 31 декември 2020 г.;
  • увеличава инвестиционната цел до 500 млрд. евро;
  • увеличава гаранцията от бюджета на ЕС до 26 млрд. евро (от които 16 млрд. евро ще бъдат на разположение за искания за изпълнение по гаранцията до средата на 2018 г.);
  • увеличава приноса на Европейската инвестиционна банка до 7.5 млрд. евро при одобрение от Управителния съвет на ЕИБ;
  • въвеждат определен брой технически корекции, като сред тях са: нови сектори, които да бъдат обхванати, засилване на действията във връзка с климата, разяснение относно допълването на естеството на инвестициите и по-целенасочена подкрепа за държавите членки, които срещат трудности при разработването на проекти.

Фондът мобилизира допълнителни инвестиции в реалната икономика в области като инфраструктура, образование, научни изследвания, иновации, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност и други. В неговия фокус попадат също така малките и средни предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация (в които работят между 250 и 3 000 служители). ЕФСИ е насочен към проекти, които, наред с останалите цели, насърчават създаването на работни места, дългосрочния растеж и повишаването на конкурентоспособността.

ЕФСИ е насочен към по-рискови проекти от тези, които биха били финансирани от частния сектор без наличието на гаранцията на ЕС, т.е към проекти, които не могат да се финансират единствено от частния или публичния сектор. ЕФСИ няма за цел да финансира проекти, които биха могли да получат финансиране от частния сектор, на национално равнище или чрез други схеми на ЕС, затова ЕФСИ предвижда да финансира само средно 20% от общия размер на инвестициите, а останалите 80% ще се осигуряват от други източници на финансиране. Идеята е ЕФСИ да не е единственият източник на финансиране.  

Според Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции, фондът предлага широк спектър от финансови продукти, включително инвестиции в собствен капитал, дългови или гаранционни инструменти, които най-добре отговарят на потребностите на конкретните проекти. Инвестиционните платформи са опция за реализация на широкомащабни инвестиции, като те ще могат да се групират на географски или секторен принцип. Този тип платформи позволява да се постигне по-добра синергия и допълняемост между инвестициите.

За финансиране от ЕФСИ могат да кандидатстват субекти от частния или публичния сектор, финансови институции, фондове, платформи или МСП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация