Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Често задавани въпроси

1. Въпрос: Къде трябва да изпратя официалното писмо на хартиен носител?
Отговор: Хартиеният оригинал на уведомителното писмо трябва да бъде изпратен до Министерството на финансите, гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 102 за дирекция „Информационни системи".

 

2. Въпрос: След като сме изпратили официално писмо до дирекция „Информационни системи" в Министерството на финансите и сме попълнили електронно заявление в ИС РМС 593 какво трябва да се случи?
Отговор: При одобрение или отхвърляне на електронна заявка, следва да получите автоматично генерирано съобщение от e-mail адрес: Embedded Image. В случай на неодобрение на заявката Ви, ще получите съобщение с причините за отказа, докато при одобрена заявка в съобщението се съдържат потребител и парола за съответния оторизиран служител на конкретния РБ, с които да получи достъп до системата за регистриране на плащания.

 

3. Въпрос: Изпратихме официално писмо до дирекция „Информационни системи" в Министерствто на финансите и попълнихме електронно заявление в ИС РМС 593, но все още нямаме обратна връзка дали заявката ни е одобрена/отхвърлена?
Отговор: Ако в срок от 3 работни дни от датата на регистриране на официалното писмо в деловодството на МФ не сте получили автоматично генерирано съобщение от e-mail адрес: Embedded Image, следва да се консултирате с Вашия системен администратор дали поради някаква причина системите Ви за сигурност не са блокирали адреса и се уверете, че писмото не е попаднало в папка "Junk" на Вашата електронна поща. В случай, че писмото не се намира и там, моля изпратете заявка на e-mail: Embedded Image като посочите името на РБ и оторизираните служители, които не са получили своите потребителски данни.

 

4. Въпрос: След като съм се регистрирал по РМС 788, следва ли да се регистрирам сега и за РМС-593?
Отговор: Да, всички разпоредители, които са били регистрирани по РМС 788 следва да се регистрират и в новата система по РМС 593.

 

5. Въпрос: Не мога да вляза в ИС РМС 593 - излизат ми съобщения за грешка или се появява отново начален екран за вход?
Отговор: Уверете се, че използвате актуална операционна система (Windows 7 или по-нова версия), както и последна версия на Internet Explorer. Също така, следвайте точно инструкциите и указанията за достъп и регистрация.

 

6. Въпрос: Не мога да си сменя паролата за достъп в https://mbox.egov.bg/exchange
Отговор: Уверете се, че следвате точно стъпките, указани в инструкцията и използвате правилните линкове.

 

7. Въпрос: Ако сме община и не използваме публичен мейл сървър, необходимо ли е да правим заявка за създаването на служебен такъв и можем ли да използваме настоящите си електронни пощи за регистрация в системата?
Отговор: Ако имате собствен мейл сървър не е задължително да правите заявка за създаване на служебен такъв в egov.bg. В този случай можете да продължите да използвате съществуващите в собствения ви мейл сървър електронни адреси на оторизираните служители. Все пак, ваше е правото да прецените и ако желаете, да заявите създаването на служебен мейл сървър и в egov.bg.

 

8. Въпрос: Кои мейл сървъри са публични?
Отговор: Всички адреси на електронни пощи, които не се администрират и поддържат от съответния разпоредител или негов контрагент, се считат за публични - такива са например abv.bg, yahoo.com, gmail.com, mail.bg и други.

 

9. Въпрос: Когато договорът е сключен от първостепенен разпоредител, но плащанията по него се извършват от второстепенен разпоредител, кой следва да заяви плащанията?
Отговор: В този случай плащанията следва да бъдат заявени от този, който ги извършва.

 

10. Въпрос: Съгласно Решение 788 на Министерски съвет,РБК имаха задължението да уведомяватНАП само в началото на годината за извършени плащания (напр. за вода, електроенергия, газ и горива). Ще продължи ли тази практика в процеса на прилагане на РМС 593/2016 г., т.е. за всяко едно плащане ли трябва да уведомяваме НАП или това ще става еднократно, в началото на годината?
Отговор: Съгласно РМС 593 и Указание УК-2 от 29.07.2016 г., решението се отнася за всички плащания по договори на разпоредителите с бюджет с техни контрагенти в параметрите на плащанията, регламентирани в т. 1 от решението и в тази връзка за всяко конкретно плащане, което попада в материалния обхват на решението следва да се подаде уведомление.

 

11. Въпрос: Ако нямаме предстоящи плащания, трябва ли да се регистрираме в посочения в РМС 593 едномесечен срок?
Отговор: Да, съгласно т. 11 от РМС 593 в едномесечен срок от приемане на решението разпоредителите с бюджет уведомяват Министерството на финансите за служителите, които са оправомощени да отправят уведомленията по т. 1 от решението.

 

12. Въпрос: Кой трябва да регистрира второстепенните (респективно - третостепенните) разпоредители в системата - самите те или първостепенният им (респективно - второстепенният им) разпоредител?
Отговор: Задължението за регистрация по т.11 от РМС 593 е в сила за всеки разпоредител с бюджет, който попада в обхвата на решението (независимо от неговата степен) и съответните санкции за неспазването ще бъдат налагани на него. Технически, системата не забранява регистрацията да бъде направена по двата начина: както от самия разпоредител, така и от висшестоящият му такъв. Важно е да бъде осъществена своевременна регистрация на разпоредителите с бюджет и оторизираните за работа със системата лица (независимо дали са оторизирани от третостепенния, второстепенния или първостепенния разпоредител) да са описани и в хартиено писмо до МФ. Начинът, по който ще бъде организирана регистрацията се решава от самите разпоредители.

 

13. Въпрос: С какви потребител и парола трябва да вляза в ИС РМС 593, за да попълня електронната заявка за регистрация?
Отговор:
Както е посочено в инструкцията за регистрация, въведете потребител 000 и парола 000000, след което въведете автоматично генерирания код в последното поле, след което изберете „вход" и ще влезете в системата.

 

14. Въпрос: Как разпоредителят с бюджет получава  генерираните от ИС „Уведомление ИС РМС 593" документи и/или документите от приходните администрации, свързани с регистрирани в системата уведомления с данни за предстоящи плащани?
Отговор: Документите се получават от разпоредителя с бюджет чрез изтеглянето им от ИС „Уведомление ИС РМС 593". За целта системата генерира и изпраща електронно съобщение на електронния адрес, посочен в квалифицирания електронен подпис на оправомощения от разпоредителя с бюджет служител, регистрирал уведомлението. В електронното съобщение се съдържа линк за изтегляне на съответния  документ.  Електронното съобщение може да съдържа повече от един линк за изтегляне на документ.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация