Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Актуална информация за предприетите действия от България

България е сред първите държави членки в ЕС, предприели самостоятелни действия на национално ниво за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите. Предприетите стъпки включват:
  • През месец май 2015г. бе създадена работна група за идентифициране на основните пречки пред инвестициите в страната. Изготвен бе анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите в България. На основата на анализа бяха изведени десет основни проблемни области, които се явяват и пречки пред инвеститорите. Посочените проблеми обхващат, както тези, пряко свързани с инвестиционния процес, така и по-широките проблеми на бизнес средата;
  • През месец август 2015г. Министерският съвет одобри (с Решение № 617 от 12 август 2015г.) анализа на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите в България, като създаде десет междуведомствени работни групи по одобрените основни проблемни области. За всяка междуведомствена група бе определено водещо ведомство, което в срок до 31.01.2016г. да разработи детайлни и конкретни мерки по съответните проблемни области, които да доведат до подобряване на инвестиционния климат и повишаване на инвестиционната активност;
  • На база на работата на междуведомствените работни групи, Министерският съвет одобри през 2016 г. План за действие, включващ 118 мерки, които адресират основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Мерките предвиждат промени в над 20 закона и съответната подзаконова рамка, като са насочени основно към облекчаване на административни процедури, ускоряване и улесняване на процеса по изграждане на техническата инфраструктура и изграждането на инвестиционни обекти, както и хоризонтални мерки по подобряване и синхронизиране на законодателния процес и процеса на стратегическо планиране;
  • На 12 септември 2016 г. Министерският съвет одобри междинен доклад за изпълнението на Плана за действие към 15 август 2016 г,;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация