Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Европейски портал за инвестиционни проекти

Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) е публично достъпен интернет-базиран портал от инвестиционни проекти, който е създаден с цел да ускори процеса по разработването и осъществяването на инвестиционни проекти в Европейския съюз и по този начин да допринесе за по-голяма заетост и икономически растеж. Основните компоненти на ЕПИП са:

  • база данни на проектните фишове (проектният фиш е структурирана обобщена информация за отделните проекти в ЕПИП);
  • интерактивна карта на проектите;
  • интерактивна директория на проектите в таблична форма.

Официално ЕПИП стартира на 1 юни 2016 г., въпреки че подаването на проектни предложения бе възможно още от месец декември 2015 г.

За да бъде подаден проект към ЕПИП е необходимо да бъде попълнен формуляр, изготвен от ЕК. Попълнените формуляри следва да бъдат изпратени на следния електронен адрес: Embedded Image, както и всички въпроси за инициативата. Практиката показва, че съответните служби предоставят отговор в рамките на две седмици.

Съгласно Решение за изпълнение на ЕК за създаване на Европейски портал за инвестиционни проекти, за да бъде включен даден проект в ЕПИП, той трябва да отговаря на следните критерии: 

а) проектът  трябва да има минимален бюджет в размер на 10 млн. евро. Допустимо е да се обединяват група от по-малки проекти за достигане на тази стойност;

б) проектът трябва да попада в някой от секторите, посочени в член 9, параграф 2 от Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции, като в проектната форма са включени общо 25 възможни сектора. Възможно е проектът да попада едновременно в два от тях;

в) организаторът трябва да бъде правен субект, установен в държава - членка на ЕС (физически лица не могат да подават проекти);

г) проектът трябва да е съвместим с правото на Съюза и правото на съответната държава членка;

д) изпълнението на проекта трябва да се очаква да започне в рамките на три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП.

Евентуалното публикуване на дадено инвестиционно намерение в ЕПИП не означава, че то е одобрено или ще получи финансиране от Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка. Порталът ще служи основно за осигуряване на редовен и структуриран публичен достъп до информация относно инвестиционни проекти в ЕС, за да могат потенциалните инвеститори да имат достъп до прозрачна и надеждна информация, при надлежно спазване на изискването за защита на важни търговски тайни.

Участието на проекти на частния сектор в ЕПИП е свързано с такса за обработване на заявлението на всеки проект в размер на 250 евро, който е определен в Решение за изпълнение на ЕК за създаване на Европейски портал за инвестиционни проекти. За началната фаза от функционирането на портала тази такса ще бъде в размер на 100 евро. Организаторите на проекти от публичния сектор са освободени от тази такса.

Общи въпроси относно ЕПИП могат да бъдат изпращани на електронна поща: Embedded Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация