Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Мога ли да комбинирам различни видове финансиране в проекта си?

Инвеститорите могат да използват:

а) всякакви видове частно съфинансиране;

б) публична помощ;

в) всякакви източници на финансиране от Съюза, включително инструментите в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и на трансевропейските мрежи и политиките в областта на промишлеността;

г) да участват във финансирането на проекти, отговарящи на условията за допустимост, в които ЕИБ инвестира самостоятелно или чрез ЕИФ с подкрепата на гаранцията на ЕС.

Финансираните проекти следва да отговарят и на критериите за допустимост и по-общо на целите и принципите, приложими съгласно правната рамка на съответните инструменти и на ЕФСИ.

Подкрепата по линия на ЕФСИ не е държавна помощ по смисъла на Договорите на ЕС и следователно не следва да бъде одобрявано от Европейската комисия съгласно правилата на ЕС за държавна помощ. Следва да се има предвид обаче, че публичното съфинансиране (включително осигуреното чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове), което се използва за проекти, кандидатстващи за подкрепа от ЕФСИ, е свързано с държавна помощ и следва да бъде нотифицирано за одобрение от ЕК, съгласно член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. ЕК се ангажира да оценява приоритетно получени такива заявки като въведе ускорено обработване (с отговор до шест седмици от получаването на пълно уведомление от съответната държава членка).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация