Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Прозорец на Европейския инвестиционен фонд за МСП

Прозорецът за МСП, който се създава чрез част от гаранцията за ЕФСИ, има за цел специално да подпомогне малкия и среден бизнес. Той се управлява чрез ЕИФ към ЕИБ и има за задача да осигури рисково финансиране за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация (с до 3000 служители) чрез различни инструменти, осигуряващи по-добър достъп до финансиране, като фокусът ще бъде върху МСП.

Финансовата подкрепа по линия на Прозореца на ЕИФ за МСП се предоставя чрез финансови посредници, с които ЕИФ има сключен договор в съответната страна.

Допустими за финансиране предприятия са:

  • „малки и средни предприятия" (МСП) - микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;
  • „малки дружества със средна пазарна капитализация" - образувания, които имат до 499 служители, които не са МСП;
  • „дружества със средна пазарна капитализация" - образувания, които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито малки дружества със средна пазарна капитализация.

Финансовите посредници в България, които имат сключен договор по линия наПрозореца на ЕИФ за финансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация към март2017 г. са:

СИБАНК

Райфайзенбанк

РайфайзенЛизинг

ПроКредит Банк

Българска банка за развитие

Националенгаранционен фонд

УниКредит Булбанк

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация