Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Възможности за техническа помощ

В средата на месец септември 2015 г. бе създаден и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), в партньорство между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК). Двете институции финансират създаването на ЕКЦИВ, като управлението се осъществява от ЕИБ.

ЕКЦИВ има за цел да подпомага процеса на разработване на проекти в Европейския съюз. Консултантският център се изгражда на основата на експертизата на ЕК, ЕИБ, Националните насърчителни банки и Управляващите органи, отговорни за Европейските структурни и инвестиционни фондове  в държавите членки. ЕКЦИВ не предоставя финансиране.

Консултантският център координира мрежата от Национални насърчителни банки и Управляващите органи в държавите членки, като мрежата от партниращи институции продължава да се изгражда. Все още ЕКЦИВ функционира главно чрез централата на ЕИБ в Люксембург и местните офиси на ЕИБ.

ЕКЦИВ се състои от три допълващи се компонента:

 • Единно входящо звено за широка гама от консултантски услуги, програми и инициативи за техническа помощ за публични и частни бенефициенти;
 • Платформа за сътрудничество, обмен и споделяне на опит между партньорските институции;
 • Инструмент за оценка и адресиране на нови потребности чрез разширяване на съществуващите консултантски услуги или създаване на нови такива, при възникване на необходимост.

Организаторите на проекти, публични институции и частни компании могат да получат техническа помощ, чрез която да бъдат подпомогнати техните проекти и да ги превърнат в готови за реализация, да получат консултация относно възможни устойчиви източници за финансиране на проектите, както и достъп до широка гама финансова и техническа експертиза.

ЕКЦИВ предоставя следния вид подкрепа:

 • Подкрепа за проекти и инвестиции - консултантска и техническа помощ в идентифицирането, приоритизирането, подготовката, структурирането и изпълнението на инвестиционни проекти;
 • Повишава използването на европейските фондове - консултантски услуги и помощ за изграждане на капацитет по отношение на използването на финансови инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • Достъп до финансиране - подобряване на общите условия за финансиране на публични и частни бенефициенти;
 • Достъп до експертизата на местните партньори на ЕКЦИВ;
 • Достъп до нови консултантски услуги - постоянно развитие на видовете услуги, ориентирано към търсенето.

ЕКЦИВ не е ограничен само до проектите, допустими за финансиране от ЕИБ.

В повечето случаи консултантските услуги са безплатни, въпреки че в някои случаи може да бъде поискано заплащане от частни бенефициенти.

На интернет страницата на ЕКЦИВ е публикувана контактна форма, чрез която заинтересованите страни могат да инициират процедура по искане за подкрепа от ЕКЦИВ, както и на електронна поща Embedded Image.

Разглеждането на заявленията за консултантска помощ преминава през следните етапи:

 • В случай, че въпросите са от общо естество или се търси сътрудничество с ЕКЦИВ, се осъществява контакт със заявителя;
 • В случай, че бъде получено искане за финансиране:
            - се осъществява контакт със заявителя, за да се разгледа проектът в подробности, и се изпраща проектният фиш;

            - разясняване на ролята на ЕКЦИВ и насочване на клиента към финансовия източник ЕИБ (или ЕФСИ).

 • В случай, че бъде получено искане за финансиране в комбинация с консултантска помощ или самостоятелно искане за консултантска помощ:
          - се осъществява контакт със заявителя, за да се разгледа проектът в подробности, и се изпраща проектният фиш;

          - се извършва предварителен анализ - изясняване на нуждите, разясняване на подробности по проекта, ЕКЦИВ служи за връзка със съответните служби на ЕИБ;

          - се извършва първоначално стратегическо насочване на проекта - съответните звена на ЕИБ взаимодействат от името на ЕКЦИВ за допълнително разясняване и определяне на обхвата на нуждите на конкретния проект;

          - се поема пълен ангажимент - техническите консултанти на ЕИБ или консултантите предоставят идентифицираните консултации, сътрудничеството се формализира с подписване на писмо за възлагане.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация