Календар

 • 2018
 • ОКТ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПИСМО НА МФ

29.06.2017 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС OT ПЕНЧО МИЛКОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Относно: Предоставяне на писмена информация относно писмо на МФ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

В отговор на поставените въпроси, Ви информирам за следното:

В Постановление № 374 на Министерския съвет от 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ПМС № 374 от 2016 г.) е регламентиран редът, съгласно който се извършват компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в натуралните показатели в делегираните от държавата дейности.

Съгласно разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 374 от 2016 г. министърът на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти. Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори. Министерството на здравеопазването в срок до 28 февруари 2017 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2017 г. На база на тази информация министърът на здравеопазването в срок до 10 април предлага на министъра на финансите да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в горепосочените натурални показатели.

Съгласно чл. 28 от ПМС № 374 от 2016 г., въз основа на предложението на министъра на здравеопазването, министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2017 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли. В изпълнение на тази разпоредба с писмо № ФО-18 от 18.04.2017 г. на министъра на финансите е извършена промяна на бюджетните взаимоотношения на община Русе с централния бюджет, във функция „Здравеопазване" в посока на намаление във връзка с намаления брой деца в детските ясли.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на община Русе са разчетени средства за детските ясли за общо 720 броя деца.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 374 от 2016 г. община Русе е представила информация в Регионалната здравна инспекция към 31.12.2016 г. и към 01.03.2017 г. за наличието на 33 яслени групи на територията на общината. С извършената корекция с писмо № ФО-18 от 18.04.2017 г. са намалени 60 броя деца или по уточнен план децата стават 660 броя, като за 33 яслени групи са осигурени по 20 деца за яслена група, което е над изискванията на норматива определен в чл. 6, ал. 2 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Уведомяваме Ви, че писмо № ФО-18 от 18.04.2017 г. и приложението към него е публикувано на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg в раздел: Документи, категория: "Финанси на общините".

М И Н И С Т Ъ Р: ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация