Календар

 • 2018
 • ОКТ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТНОСНО: АКТУАЛНОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

29.06.2017 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ СВЕТЛА БЪЧВАРОВА И ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Относно: Актуалното финансово състояние на общините в Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,

В отговор на поставения въпрос, Ви информирам за следното:

Съгласно чл. 130в от Закона за публичните финанси (ЗПФ) Министерството на финансите (МФ) осъществява наблюдение и оценка на финансовите показатели по чл. 130а на всички общини. Въз основа на отчетните данни за 2015 г. и 2016 г. са установени общините с финансови затруднения. Информацията за финансовото състояние на общините, както имената на общините, които са класифицирани като общини с финансови затруднения по смисъла на ЗПФ, е публикувана на сайта на МФ на адрес: http://www.minfin.bg/bg/page/810.

Въз основа на направените анализи на отчетните данни към края на 2016 г. се установи, че 32 общини отговарят на условията и изискванията за предприемане на действия за финансово оздравяване през 2017 година. В изпълнение на разпоредбата на чл. 130в, ал. 2 от ЗПФ министърът на финансите с писмо № ФО - 6 от 09.03.2017 г. е уведомил кметовете на тези общини за задължението им във връзка със ЗПФ.

Съгласно разпоредбата на чл. 130д от ЗПФ отговорност и правомощия за иницииране и предприемане на действия за оздравяване имат кметовете на общините и общинските съвети.

В МФ се изпращат за становище и съгласуване единствено планове за финансово оздравяване на общини, които предвиждат ползването на безлихвени заеми от централния бюджет по смисъла на чл. 130ж от ЗПФ за целите на финансовото оздравяване. На основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от ЗПФ министърът на финансите от началото на 2017 г. е съгласувал планове за финансово оздравяване на 6 общини - Тетевен, Белово, Велинград, Септември, Перник и Сливен.

Тези общини изготвиха оздравителни планове, в които си поставят цели за финансово оздравяване в средносрочен - тригодишен период. Целите включват мерки за увеличаване на приходите и оптимизиране и ограничаване на разходите в годишен и средносрочен план, на база на обективен анализ на основни финансови показатели, с цел намаление на дефицита по бюджета, намаление на необезпечените и просрочени задължения и въвеждане на консолидиращи мерки в управлението на техните финанси.

От началото на 2017 г. в МФ са постъпили планове за финансово оздравяване на общините Мизия, Брегово, Кочериново и Лесичово. Министерството на финансите е изпратило становище по съответните планове, които са в процедура по обсъждане и коригиране от страна на общините. МФ предоставя в оперативен план указания във връзка с подготовката на оздравителните планове и на редица други общини като Минерални Бани, Баните, Неделино, Белоградчик, Стамболово и Белене.

Подчертаваме, че един от основните елементи при оценката и анализа на оздравителните планове на общините е дали същите могат да реализират бъдещата си дейност законосъобразно, целесъобразно, при спазване на финансовата дисциплина по смисъла на ЗПФ. Допълнително, финансовите параметри в оздравителните планове на общините следва да дават увереност за Министерството на финансите, че общините ще оптимизират разходите си и ще повишат събираемостта на приходите, ще  възстановяват предоставените под формата на безлихвен заем средства и ще осигуряват ефективни общински услуги на населението, без да нарушават фискалните правила и параметри съгласно ЗПФ, приложими за местните власти.

М И Н И С Т Ъ Р: ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация