Данни по консолидираната фискална програма (GFSM 86) (месечни)

 • 2000 г. Месечни

  pdf / 45.31 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2001 г. Месечни

  pdf / 45.33 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2002 г. Месечни

  pdf / 49.83 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2003 г. Месечни

  pdf / 31.91 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2004 г. Месечни

  pdf / 47.74 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2005 г. Месечни

  pdf / 50.29 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2006 г. Месечни

  pdf / 51.39 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2007 г. Месечни

  pdf / 51.35 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2008 г. Месечни

  pdf / 48.30 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)