Данни по консолидираната фискална програма (GFSM 86) (тримесечни)

 • 2000 г. Тримесечни

  pdf / 46.56 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2001 г. Тримесечни

  pdf / 46.57 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2002 г. Тримесечни

  pdf / 49.31 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2003 г. Тримесечни

  pdf / 31.02 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2004 г. Тримесечни

  pdf / 47.04 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2005 г. Тримесечни

  pdf / 49.69 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2006 г. Тримесечни

  pdf / 50.68 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2007 г. Тримесечни

  pdf / 50.73 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)

 • 2008 г. Тримесечни

  pdf / 47.99 KB

  Данни за консолидираната фискална програма (Държавна финансова статистика, GFSM 86)