Министерство на финансите

на Република България

ПУБЛИКУВАН Е БЮЛЕТИНЪТ „ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС: АПРИЛ 2017“

11.04.2017 г.

 

МФ публикува бюлетина с резултатите от неформалното заседание на Съвет ЕКОФИН, проведено на 7-8 април 2017 г. във Валета, Малта. По време на заседанието беше обсъдено бъдещето на Икономическия и паричен съюз, както и ситуацията с необслужваните кредити в европейските банки. Обект на дискусия беше също и данъчната сигурност в променяща се среда. Сред темите на разговор беше и ролята на институциите на ЕС за повишаването на частните инвестиции в Северна Африка.