Министерство на финансите

на Република България

АОП РАЗШИРИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

17.02.2017 г.

Агенцията по обществени поръчки добави нови възможности за визуализиране на информацията, публикувана в Регистъра на обществените поръчки с цел улеснение на потребителите.

Чрез началната страница на Портала за обществени поръчки потребителите имат възможност да разгледат в структуриран вид  поръчките и договорите, които са публикувани на предходния календарен ден. Достъпът до двете нови възможности за търсене не изисква предварителна регистрация от страна на потребителите.