Министерство на финансите

на Република България

ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ОЧАКВАТ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ ДА ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ УСКОРЯВА

06.02.2017 г.

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация остава задоволителна. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания", публикувано днес. Очаква се свиване на отрицателния годишен темп на инфлация през първото тримесечие на 2017 г. Финансовите посредници прогнозират понижението на лихвените проценти по депозити и кредити да продължи, а оптимизмът им по отношение на индексите на БФБ се запазва.