Министерство на финансите

на Република България

ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕТЕ И МОСВ ПОДПИСАХА ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 52,43 МЛН. ЛВ.

11.01.2017 г.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ ЕАД) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подписаха на 10 януари 2017 г. Финансово споразумение за управление на средства за финансови инструменти по Приоритетна ос 2 „Отпадъци" на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 година. Документът беше подписан от министъра в оставка Ивелина Василева и изпълнителните директори на Фонда Илия Караниколов и Валери Белчев.

Подписаното Финансово споразумение цели осигуряването на ефективно и устойчиво управление на финансови инструменти в сектор „Отпадъци" с подкрепа от ОПОС 2014-2020 г. в размер на 52 431 581 лв. Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие и от бюджета на Република България и имат за цел да се улесни достъпа и да се подобрят условията за финансиране на икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектор „Отпадъци". Крайните получатели, които ще могат да се възползват от подкрепата, са държавни, общински и частни предприятия, общини и неправителствени организации.

Планира се на ниво финансови посредници да се привлече частен капитал, който да мултиплицира средствата предоставени по ОПОС 2014-2020. Очаква се да се постигне съотношение на средствата от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че на разположение на крайните получатели до края на 2017 г. ще бъдат над 250 млн. лева.

Предстои подписване и на второ финансово споразумение между ОПОС и Фонда на фондовете по Приоритетна ос „Води". Повече информация можете да намерите ТУК.