Министерство на финансите

на Република България

ПУБЛИКУВАН Е БР. 4/2016 Г. НА ТРИМЕСЕЧНОТО ИЗДАНИЕ „ИНДИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ“

23.12.2016 г.

През третото тримесечие на 2016 г. стойността на ИИА остана близка до нивото си от предходните три месеца. Оценките за растежа на икономиката в дългосрочен план продължиха да се подобряват и успяха да компенсират по-ниската циклична позиция на ИИА. Последното се обуславяше преди всичко от протичащите неблагоприятни процеси в развитите европейски икономики през второто и третото тримесечие на годината.

Пълния текст на изданието можете да намерите тук.