Министерство на финансите

на Република България

ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕТЕ ЗАПОЧНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ „ФОНД ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР И ИНОВАЦИИ“

08.12.2016 г.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за дялови/квазидялови инвестиции „Фонд за технологичен трансфер и иновации", съфинансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 (ОПИК).

Пазарните консултации започват само четири месеца след като ФМФИБ ЕАД подписа финансово споразумение с Управляващия орган на ОПИК с общ бюджет за финансови инструменти за дялови инвестиции в размер на 150 милиона евро. От тях бюджетът за „Фонд за технологичен трансфер и иновации" е 30 милиона евро, като към него е предвидено привличане на частно съфинансиране с размер от 10 до 30 процента. Така общият ресурс, на който българската икономика ще може да разчита по линия на финансовите инструменти с европейски средства за стимулиране на иновациите и постигане на технологичен напредък, ще бъде поне 33,3 милиона евро. Консултациите са насочени към инвестиционната общност, пазарните участници и други заинтересовани страни като например фонд мениджъри, инвеститори, управляващи органи и други. Фондът за технологичен трансфер е нов инструмент не само за България, но и за Европа и ФМФИБ ЕАД разчита пазарната консултация да доведе до оптимизиране структурата на финансовия инструмент, отчитайки актуалната ситуация на пазара и специфичните нужди на потенциалните финансови посредници, частни инвеститори и предприятията, търсещи достъп до финансиране.

Инвестиционният фокус на Фонда за технологичен трансфер ще бъде информационни технологии, фармация и биотехнологии, мехатроника, нано- и чисти технологии, както и креативни индустрии.

По-подробни характеристики и условия за изпълнение на финансовия инструмент можете да намерите на интернет адрес: http://www.fmfib.bg/bg/instruments, секция „Фонд за технологичен трансфер", където на основание чл. 44 от ЗОП е публикувана индикативната техническа спецификация за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент „Фондове за технологичен трансфер и иновации". Предложения и коментари по проекта на техническа спецификация могат да се изпращат в срок до 18:30 ч. на 10 февруари 2017 г. (включително) на следната електронна поща: [email protected]. За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, можете да се свържете с eкипа на ФМФИБ ЕАД на тел. +359 2 801 40 50.

ФМФИБ си запазва правото да организира срещи за провеждане на структурирани интервюта със заинтересовани институции, потенциални финансови посредници, предоставили обратна информация по публикуваните материали.