Министерство на финансите

на Република България

ПУБЛИКУВАН Е БЮЛЕТИНЪТ „ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС“

08.12.2016 г.

МФ публикува бюлетина „Основни икономически и политически решения в ЕС" с резултатите от проведеното на 6 декември 2016 година заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси. Българската делегация беше водена от заместник-министъра на финансите Маринела Петрова. По време на заседанието ЕКОФИН постигна общ подход по предложението за удължаване на мандата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и широк консенсус по голяма част от клаузите на проекта на директива относно хибридните несъответствия с данъчните системи на трети страни.