Министерство на финансите

на Република България

АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПУБЛИКУВА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТИ НА ТИПОВИ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ

02.12.2016 г.

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува за публично обсъждане проекти на типови договори за строителство и за някои често възлагани доставки и услуги. След приключване на обществената консултация стандартизираните образци на договори ще бъдат предоставени за одобрение от министъра на финансите и ще станат задължителни за прилагане от възложителите.

Проектите можете да намерите ТУК. Коментари и предложения относно съдържанието на документите могат да се изпращат на електронен адрес: [email protected] в срок до 12.12.2016 година.

Агенцията по обществени поръчки си запазва правото на преценка относно отразяването на предложенията в окончателния вариант на стандартизираните образци.