Министерство на финансите

на Република България

ЕЦБ: БЪЛГАРИЯ ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ЧИСЛОВИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА

19.06.2012 г.

 

България изпълнява всички критерии за членство в Еврозоната, показват данните на Европейската централна банка (ЕЦБ). Финансовата институция публикува дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на сближаване на страната ни, като стойността му за май 2012 г. е 5,11% (без изменение спрямо предходния отчетен период - април 2012 г.). Показателят е под референтната стойност от 5,8 на сто и е по-нисък от този на 12 държави-членки на Европейския съюз (ЕС), от които седем са част от Еврозоната.

Данните на ЕЦБ потвърждават и публикувания в края май 2012 г. „Доклад за конвергенцията", в който този показател е бил средно 5,3% за периода април 2011 - март 2012 година.  Така страната ни е една от трите в ЕС, заедно с  Дания и Швеция, които изпълняват критериите от Маастрихт за членство в еврозоната.

Данните показват, че годишната инфлация в България към март 2012 г. е била 2,7 на сто, което е под референтната стойност от 3,1% в страните членки на ЕС. Бюджетният ни дефицит е 2,1% от БВП (реф. стойност 3%), поради което в края на май 2012 г. Европейската комисия препоръча да бъде прекратена и процедурата по свръхдефицит за България. Съотношението брутен държавен дълг/ БВП е 16,3%, значително под референтната стойност от 60 процента. По този показател България се нарежда на второ място в Европейския съюз след Естония.

Приложение

Числови критерии за членство в Еврозоната.