Министерство на финансите

на Република България

ФМФИБ ПУСНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЗАЕТОСТТА

05.04.2017 г.

„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД откри процедура с 13 обособени позиции по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.".

Парите предоставени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. са 50 млн. лева. Финансовите посредници, които ФМФИБ избира, следва да осигурят необходимото частно съфинансиране в размер на минимум 20 % или 30 % от всеки кредит, предвид вида краен получател. Финансовите посредници ще предоставят средствата под формата на микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лева към целевите групи крайни получатели. По отношение на финансовия ресурс, предоставен от ФМФИБ, финансовите посредници ще прилагат лихва в размер на 0 %.

Повече информация за процедурата можете да намерите ТУК.