Министерство на финансите

на Република България

Новини :: 2016-04

02.04.2016ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ЛЕСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ И НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ АТРАКТИВНА ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ