Министерство на финансите

на Република България

Търсене

Профил на купувача

0080
Номер в РОП
ЗаглавиеПредоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт
СтатусПланирана
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за обществени поръчки
Дата на публикуване25.02.2016 г.
Документация