Министерство на финансите

на Република България

Търсене

Профил на купувача

0105
Номер в РОП00210-2016-0015
Заглавие Ограничена процедура с предмет: „Отпечатване на ценни книжа, издание на Министерство на финансите“
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани от републиканския бюджет
Дата на стартиране на поръчката20.12.2016 г.
Документация
 • Решение [pdf] 22.12.2016
 • Обявление [pdf] 22.12.2016
 • Документация [zip] 22.12.2016 Виж съдържанието

  Приложениe_1_Заявление.doc
  Приложениe_2_Декларация_157_1.doc
  Приложениe_3_Декларация_157_2.doc
  Приложениe_4_Справка оборот.doc
  Приложениe_5_Списък услуги.docx
  Приложениe_6_Декларация_101.doc
  Приложениe_7_Декларация ЗИФО.doc
  Приложениe_8_Декларация_66.doc
  Приложениe_9_Декларация_подизпълнител.doc
  Приложение_10_Декларация договор.doc
  Приложение_11_Техническо предложение.doc
  Приложение_12_Ценово предложение.doc
  Приложение_13_Гаранция за изпълнение.doc
  Приложение_14_Договор.doc
  Приложение_15_Техническо задание.pdf
  Указания за участие.pdf

 • Протокол от 08.02.2017 г. [pdf] 10.02.2017
 • Решение №РМФ-8/10.02.2017 г. [pdf] 10.02.2017
 • Покана [pdf] 22.02.2017