Министерство на финансите

на Република България

Търсене

Профил на купувача

0103
Номер в РОП9062037
ЗаглавиеИзвършване на текущи ремонти и подмяна на пожароизвестителни системи в сгради, собственост на Министерство на финансите
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаСъбиране на оферти с обява /покана до определени лица, финансирани от републиканския бюджет
Дата на стартиране на поръчката06.03.2017 г.
Документация
 • Пазарни консултации [pdf] 29.11.2016
 • Обява 93-17-48 от 06.03.2017 г. [pdf] 06.03.2017
 • Приложения [zip] 06.03.2017 Виж съдържанието

  Приложениe_1.1 и 1.2 КС_към ТС.xls
  Приложениe_1_ТС.docx
  Приложениe_2.1 _Tехническо предложение.docx
  Приложениe_2.2_Tехническо предложение.docx
  Приложениe_3.1_Ценово предложение.docx
  Приложениe_3.2._Ценово предложение.docx
  Приложениe_4_Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.docx
  Приложениe_5_Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.docx
  Приложениe_6_Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП.doc
  Приложениe_7_Декларация подизпълнител.doc
  Приложениe_8_Декларация по чл. 66, ал. 2 ЗОП.doc
  Приложениe_9_Декларация по чл. 66, ал. 2 ЗОП.docx
  Приложение_10_Декларация по ЗИФО.doc
  Приложение_11_Методика за оценка.doc
  Приложение_12.1_ДОГОВОР_СРP.docx
  Приложение_12.2_ДОГОВОР_PII A.docx

 • Разяснения 1 [pdf] 10.03.2017
 • Разяснения 2 [pdf] 17.03.2017