Министерство на финансите

на Република България

Търсене

Профил на купувача

0103
Номер в РОП9062037
ЗаглавиеИзвършване на текущи ремонти и подмяна на пожароизвестителни системи в сгради, собственост на Министерство на финансите
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаСъбиране на оферти с обява /покана до определени лица, финансирани от републиканския бюджет
Дата на стартиране на поръчката06.03.2017 г.
Документация