Министерство на финансите

на Република България

Търсене

Профил на купувача

0103
Номер в РОП
ЗаглавиеИзвършване на текущи ремонти и подмяна на пожароизвестителни системи в сгради, собственост на Министерство на финансите
Статус
Поръчка / ПрограмаПазарни консултации
Дата на стартиране на поръчката29.11.2016 г.
Документация