Обществени поръчки, стартирани преди 15.04.2016 г.

0089
Номер в РОПID 716884
ЗаглавиеЛогистика при реализирането на дейности по организация на обучения, семинари, публични събития, дискусионни срещи, конференции и работни срещи по проекти, както и изготвянето и отпечатване на информационни, рекламни материали и осигуряване на публичност по проекти
СтатусПланирана
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“
Дата на стартиране на поръчката29.02.2016 г.
Документация