Министерство на финансите

на Република България

Търсене

Обществени поръчки, стартирани преди 15.04.2016 г.

№ ▼ Номер в РОП ▼ Заглавие ▼ Статус ▼ Договор/и ▼ Дата на стартиране на поръчката ▼
0077ID 9050606Подмяна на част от съществуващите пожароизвестителни инсталации, техническо обслужване и абонаментна поддръжка на пожароизвестителните и пожарогасителни с инертен газ Аргон инсталации в сградите на Министерство на финансите, Обособена позиция /ЛОТ/ 1 - „Подмяна на съществуващата пожароизвестителна инсталация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на същата в сградата на Министерство на финансите, находяща се в гр. София, ул. „Славянска“ №4 и абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителните инсталации в сградите на Министерство на финансите, находящи се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102 и ул. „Аксаков“ № 1“. Обособена позиция /ЛОТ/ 2 - „Абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителни с инертен газ Аргон инсталации в сградата на Министерство на финансите, находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102.Частично възложенаДОГ–51/09.03.2016 г. ДОГ-86/12.04.2016 г.19.02.2016 г.
006600210-2015-0014Избор на изпълнител/ли по обособени позиции за предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и мобилен интернет и доставка на специализирано мобилно оборудване-телефони” за обезпечаване дейността на Сертифициращия орган (СО) за програмен период 2014-2020 г.Частично възложенаДОГ-95/03.05.2016 г.21.12.2015 г.
0095ID 9052763 Подновяване на текуща поддръжка за използването на софтуерен пакет F-Secure Business SuiteВъзложенаДОГ-93/28.04.2016 г.13.04.2016 г.
0094ID 9052307Застрахователни услуги за нуждите на Министерството на финансите през 2016/2017 г.”, Oбособена позиция № 1 – Застраховка на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на финансите“, Обособена позиция № 2 – "Застраховка „Каско” за МПС, собственост на Министерството на финансите, Обособена позиция № 3 – Застраховка „Гражданска отговорност” за МПС, собственост на Министерството на финансите.ВъзложенаДОГ-94/28.04.2016 г. ДОГ-130/30.06.2016 г. ДОГ-137/09.08.2016 г.08.04.2016 г.
0093ID 9051755Предоставяне на услуги по поддържане и извършване на актуализация за информационната система за анализ, прогнози и управление на държания и държавногарантирания дълг на Република БългарияВъзложенаДОГ-91/27.04.2016 г.28.03.2016 г.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15