Профил на купувача

0091
Номер в РОП00210-2016-0012
Заглавие Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации
СтатусПрекратена
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката09.11.2016 г.
Документация