Профил на купувача

0080
Номер в РОП00210-2017-0004
ЗаглавиеПредоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката15.05.2017 г.
Документация