Профил на купувача

0188
Номер в РОП00210-2018-0015
Заглавие„Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи, семинари и обучения по проекти, изпълнявани от дирекция „Национален фонд“ (НФ) на Министерство на финансите в качеството си на Сертифициращ орган (СО) по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и на Сертифициращ орган (СО) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ)“. Обособена позиция № 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи, семинари и обучения на Сертифициращия орган по оперативните програми“. Обособена позиция № 2: „Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на работни срещи, семинари и обучения на Сертифициращия орган по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ)“.
Допълнителна информацияОбособена позиция № 1 се финансира по проект "Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2019 - 2021 г.“ по ОП „Добро управление“. Обособена позиция № 2 се финансира по проект „Техническа помощ по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021“, съгласно Програмно споразумение за финансиране на техническа помощ по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021".
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани по оперативна програма „Добро управление“
Дата на стартиране на поръчката02.11.2018 г.
Документация
 • Решение за откриване [pdf] 05.11.2018
 • Обявление за поръчка [pdf] 05.11.2018
 • Документация [zip] 07.11.2018 Виж съдържанието

  Приложение_1 - Техническа спецификация.docx
  Приложение_2-1 - Техническо предложение ЛОТ 1.doc
  Приложение_2-1.1 - Списък екип ЛОТ 1.doc
  Приложение_2-1.2 - Списък на хотели ЛОТ 1.docx
  Приложение_2-2 - Техническо предложение ЛОТ 2.doc
  Приложение_2-2.1 - Списък екип ЛОТ 2.doc
  Приложение_2-2.2 - Списък на хотели ЛОТ 2.docx
  Приложение_3-1 - Ценово предложение ЛОТ 1.doc
  Приложение_3-2 - Ценово предложение ЛОТ 2.doc
  Приложение_4 - ЕЕДОП.doc
  Приложение_5-1 - Проект на Договор.doc
  Приложение_5-2 - Проект на Договор.doc
  Приложение_6 - Критерии за подбор.docx
  Приложение_7 - Методика за оценка.docx
  Приложение_8 - Декларация по ЗМИП.docx
  Указания към участниците.doc

 • Разяснение 1 [pdf] 26.11.2018
 • Разяснения 2 [pdf] 30.11.2018

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация