Профил на купувача

0145
Номер в РОП 00210-2017-0015
Заглавие"Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации" за периода 01.01.2018г.-31.12.2019 г.
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката10.10.2017 г.
Документация