Профил на купувача

0131
Номер в РОП00210-2017-0008
Заглавие „Разпространение и продажба на консигнация на държавни таксови марки (ДТМ)“
СтатусПрекратена
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани от републиканския бюджет
Дата на стартиране на поръчката24.07.2017 г.
Документация