Профил на купувача

0123
Номер в РОП00210-2017-0007
Заглавие Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПроцедури на Централния орган за покупки
Дата на стартиране на поръчката06.07.2017 г.
Документация