Министерство на финансите

на Република България

Вашето мнение за нашата работа 2017

Използване на услуги

Досега използвали ли сте услугите на Министерството на финансите ?

Да

100.00%

Не

0.00%

Колко често ползвате услугите на нашето ведомство?

Един път на няколко години

0.00%

Няколко пъти годишно

50.00%

Всеки месец

0.00%

Много често

50.00%
Качество на предоставената информация

Лесно се намира информация за услугите, извършвани от Министерството на финансите

Съгласен съм

66.67%

Не съм съгласен

33.33%

Не мога да преценя

0.00%

Предоставената информация / табло за обявления, табели, интернет, формуляри за заявления/ е:

ясна /лесно разбираема/

Съгласен съм

83.33%

Не съм съгласен

0.00%

Не мога да преценя

16.67%

точна

Съгласен съм

83.33%

Не съм съгласен

16.67%

Не мога да преценя

0.00%

пълна

Съгласен съм

66.67%

Не съм съгласен

33.33%

Не мога да преценя

0.00%

Наложи ли Ви се да предоставяте допълнителни документи или данни, за да бъде решен Вашият въпрос?

Да

40.00%

Не

60.00%
Канали за достъп до информация

Първоначално научих за услугите извършвани от Министерството на финансите от:

Медии

0.00%

Интернет

50.00%

Нормативни документи

50.00%

Информационно табло

0.00%

Личен разговор със служител на Приемната

0.00%

Телефонен разговор със служител на Приемната

0.00%

Роднини, приятели, познати

0.00%
Отношение на служителите към клиентите

Служителите се държат любезно с клиентите

Да

66.67%

Не

33.33%

Как оценявате качеството на обслужване от служителите в звеното за административно обслужване/приемната?

Отлично

50.00%

Добро

33.33%

Лошо

16.67%

Не мога да преценя

0.00%

За колко време бяхте обслужен/а/?

До 10 минути

60.00%

До 20 минути

40.00%

Над 20 минути

0.00%

Спазват ли се законните срокове за извършване на административната услуга?

Да

100.00%

Не

0.00%

Предложиха ли Ви да ускорите по незаконен начин изпълнението на административната процедура?

Да

16.67%

Не

83.33%

Потърсихте ли предварително извънслужебна връзка със служител, който да Ви помогне за по-бързото решаване на Вашия въпрос?

Да

16.67%

Не

83.33%

Били ли сте свидетел на корупционна проява на служителите?

Да

16.67%

Не

66.67%

Не мога да преценя

16.67%
Обстановката, в която се предоставят услугите

Достъпът до сградата е лесен

Съгласен съм

50.00%

Не съм съгласен

33.33%

Не мога да преценя

16.67%

Работното време за прием на граждани е удобно

Съгласен съм

83.33%

Не съм съгласен

16.67%

Не мога да преценя

0.00%
Приоритетите за подобряване

Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

Достъпът до информация

0.00%

Количеството на предоставената информация

20.00%

Качеството на предоставената информация

20.00%

Отношението на служителите към клиентите

0.00%

Компетентността на служителите

40.00%

Обстановката, в която се предоставят услугите

20.00%
За самите Вас

Вие сте?

Мъж

33.33%

Жена

66.67%

На колко години сте?

Под 25 г.

0.00%

От 25 до 40 г.

33.33%

От 41 до 55 г.

50.00%

Над 55 г.

16.67%

С какво образование сте?

Начално

0.00%

Основно

0.00%

Средно

0.00%

Полувисше/висше

100.00%

Друго

0.00%

Към коя от следните групи се причислявате?

Работещ

83.33%

Пенсионер

0.00%

Учащ

0.00%

Друго

16.67%