Анкети

Демографска информация
В коя възрастова група попадате?

Над 55 г.

9.00%

От 41 до 55 г.

36.00%

От 25 до 40 г.

36.00%

Под 25 г.

18.00%
Какво образование имате?

Полувисше/висше

100.00%

Средно

0.00%

Основно

0.00%

Начално

0.00%

Друго

0.00%
Към коя от следните групи попадате?

Работещ

91.00%

Пенсионер

0.00%

Учащ

9.00%

Друго

0.00%
Оценяване на публикуваната информация на сайта на МФ
Колко често ползвате публикувана информация на сайта на МФ?

Всеки ден

18.00%

Веднъж седмично

45.00%

Веднъж в месеца

18.00%

Няколко пъти в годината

18.00%

Един път на няколко години

0.00%

За първи път влизам в сайта на МФ

0.00%
Съгласен ли сте, че информацията, публикувана на сайта на МФ, е разбираема?

Не мога да преценя

9.00%

Не съм съгласен

27.00%

Съгласен съм

64.00%
Съгласен ли сте, че информацията, публикувана на сайта на МФ, е лесна за намиране?

Съгласен съм

36.00%

Не съм съгласен

45.00%

Не мога да преценя

18.00%
Кой аспект от предоставяне на информацията на сайта на МФ смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

Достъпността до информация

18.00%

Разбираемостта на информацията

18.00%

Количеството на предоставената информация

18.00%

Качеството на предоставената информация

45.00%

Друго

0.00%
Според Вас в какъв формат трябва да се публикува информацията на сайта на МФ?

Удобен за четене и отпечатване, напр. PDF

64.00%

Удобен за преглеждане и обработване с офис пакети, напр. Microsoft Office

36.00%

Друго

0.00%
Споделяте ли мнението, че широкият достъп до данните на държавните институции спомага да се идентифицират и намалят слабостите в управлението?

Да

82.00%

Не

18.00%

Не мога да преценя

0.00%
Категория Услуги
Кои от услугите (категория „Услуги“), които МФ предоставя на сайта си, използвате или сте използвали?

Обмен на данни с МФ

0.00%

Административни услуги

9.00%

Достъп до обществена информация

36.00%

Приемане на предложения и сигнали

0.00%

Други

9.00%

Не използвам/ не съм използвал

45.00%
(Само за използващите категорията „Услуги“) Моля, оценете предоставяните от МФ услуги по степен на полезност, като използвате дадената по-долу скала (където 1 е най-ниска степен на полезност, а 5 – най-висока)?

5

0.00%

4

43.00%

3

29.00%

2

29.00%

1

0.00%
(Само за използващите категорията „Услуги“) Доволен ли сте от качеството на предоставяната услуга?

Да

43.00%

Не

29.00%

Не мога да преценя

29.00%
Препоръки
Имате ли препоръки за подобряване на организацията на интернет страницата на МФ?

Не, сайтът е удобен за ползване.

38.00%

Сайтът е сравнително удобен, не мога да преценя какво точно трябва да се промени.

63.00%

Да

0.00%

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация