ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ЯВОР ХАЙТОВ И ПЕТЪР ПЕТРОВ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ НА БДЦ – НАРОДЕН СЪЮЗ

16.09.2016 г.

Относно: Оставане без ваучери за храна за периода от август до декември

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЙТОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Размерът на общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна е съобразен с параметрите на държавния бюджет и служи за база при определяне на размера на данъчните разходи при съставяне на бюджета, която ще се формира от прилагане на данъчното облекчение. Съществуването на обща квота, освен че е резултат от изрично предвидена законова делегация, представлява и единственият ефективен механизъм за контролиране на данъчните разходи за държавния бюджет. Не случайно имаме и специални ваучери със защита, тъй като говорим за преотстъпване на данъци, полагащи се на бюджета. Предварителната оценка на тези данъчни разходи е от особено значение при провеждане на стриктна фискална и бюджетна политика като елемент на доброто управление на публичните финанси.

Корекция в първоначално определената годишна квота за 2016 г. може да бъде извършена само с промяна в Закона за държавния бюджет, т. нар. актуализация - нещо, което аз не бих предложил.

За 2016 година е изготвена прогнозна оценка на данъчните разходи, свързани с това данъчно облекчение и данъчните разходи се оценяват в размер на 103,2 млн. лева. При увеличаване на квотата за 2016 г. с 240 млн. лв. загубата за бюджета се оценява в размер на 95,3 млн. лв. допълнително от данъци и осигурителни вноски, което поставя въпроса за нейното компенсиране. Не споделям Вашето притеснение, че 400 000 български семейства ще останат без бонуси до края на годината, поради следните причини:

  • няма ограничение за предоставяне на ваучери за храна от страна на работодателите, а е ограничен единствено размерът на данъчно и осигурително освободените ваучери за храна и номиналната им стойност за годината;
  • социално ориентираните работодатели могат да предоставят социалната придобивка чрез заплащане на необходимите и нормативно регламентирани данъци и осигуровки, за да продължават да поддържат нормалната ефективност на своите наети лица;
  • лицата ще останат без ваучери за храна само и единствено в случай, че работодателите им решат да не им предоставят тези ваучери за храна;
  • данъчното облекчение не цели подпомагане на домакинствата, а осигуряване на социални привилегии, поддържащи ефективността и производителността на труда на всеки зает. Облекчението не е допълнително възнаграждение или добавка към заплатата на работника или служителя, а представлява социална придобивка.

През последните месеци на изчерпване на квотата за 2016 г. се наблюдава изкуствено създадена ситуация на напрежение на пазара на ваучери за храна от някои от операторите и презапасяване с квоти до края на годината. Едновременно с това, борейки се за пазарен дял, операторите насърчават работодателите да закупуват ваучери за храна, които ще ползват през 2017 година.

В заключение следва да се подчертае, че една от основните причини за изчерпване на квотите за ваучери за храна, е че по тези квоти се предоставят както ваучери за храна по Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор и по Наредба № 11 от 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Смесеното прилагане на разпоредбите на двете наредби на практика води до изчерпване на квотите по Наредба № 7 от 2003 г., тъй като част от квотите се използват за издадени ваучери за храна по Наредба № 11 от 2005 г. без да това да е необходимо. 

Дебатът със синдикатите и работодателите ще продължи. През следващата година също ще има увеличение на квотата на ваучерите за храна. В края на миналата година се видя напрежение само в последния месец на годината, при което предприехме мерки за увеличаване на квотата, така че тази година това да не се наблюдава.

Ще повторя, че некоректното прилагане на нормативната уредба от страна на някои предприятия, които предоставят безплатна храна, плюс борбата за пазарен дял на операторите за ваучерите за храна, водят до презапасяване и натоварване на лимита, който се очакваше, че след като миналата година е стигнал за 11 месеца, при увеличението през тази година ще стигне за 12 месеца. Тези пазарни изкривявания, които наблюдаваме и върху НАП ще работи все по-задълбочено, могат лесно да бъдат отстранени. Тезата и твърдението, че махането на лимита няма да се отрази на бюджета, не е вярно, тъй като тя лимитира данъчните облекчения. Тезата, че  това стимулира потреблението е вярна само, където е избегната лошата практика да се намаляват даваните възнаграждения за сметка на ползваните ваучери. По отношение на тезата, че с отпадането на лимита ще влязат повече приходи в бюджета - със същия аргумент може да измислим и перпетуум мобиле.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация