ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ КОВАЧЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“

15.07.2016 г.

 

Относно: Данъчно и осигурително третиране при ползване на фирмени активи за лични цели, т.нар „данък уикенд"                                        

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОВАЧЕВ,

 

            В отговор на първия въпрос ви информирам, че начисленият данък

за доставки на стоки или услуги за лични нужди от месец февруари до края на месец юни 2016 г. е в размер на 5,2 млн. лева. Когато, обаче, вместо да начисли данък при ползването на актив, за който е ползван данъчен кредит, и за лични нужди данъчно задълженото лице е извършило корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 79 от Закона за данък върху добавената стойност, тази информация не се посочва индивидуално в документите, подавани в НАП. Поради това не би могло тази информация да бъде еднозначно извлечена от информационните системи и анализирана по отношение на намалението на ползвания данъчен кредит.

         Също така няма възможност да се предостави информация и относно размера на неупражненото право на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато регистрирано по ЗДДС лице е решило да запази активи изцяло в личните активи, като ги изключи от системата на ДДС, или да включи активи в своята стопанска дейност само до степен, до която те са използвани за целите на стопанската дейност, защото тези данни изобщо не се декларират пред приходната администрация.

         Данъчният ефект от изменението на ЗДДС, във връзка с лично ползване на стопански активи, се формира както от начислен данък, така и от неупражнен или намален данъчен кредит и тъй като няма възможност да се предостави информация относно размера от неупражнения или намаления данъчен кредит, то посоченият по-горе размер на начисления данък във връзка с личното ползване няма как да отразява коректно ефекта за бюджета в резултат на изменението на ЗДДС.

         Важно е да се отбележи, че в резултат на публичните дискусии около т.нар. „данък уикенд", за който аз продължавам да смятам, че трябва да се прилага всеки ден, доведоха до два ясно изразени ефекта:

1.     Значително се подобри разбирането, че наличието на ДДС регистрация на едно лице не означава автоматично наличие на право на покупки за крайно лично потребление с 20 % по-евтино спрямо всички останали нерегистрирани лица;

2.     Публичният дебат доведе до масово прехвърляне на дружествени активи (основно недвижими имоти и превозни средства) от техните номинални собственици - регистрирани по ЗДДС юридически лица, на реалните им ползватели - физически лица. Този процес започна в началото на годината и освен прекия фискален ефект от облагането с ДДС на тези доставки, трябва да се отчете и общият ръст на постъпленията от данък върху добавената стойност, достигащ спрямо първите шест месеца на миналата година ръст от 27,9  %.

 

         В отговор на втория въпрос искам да ви информирам, че направените допълнения в разпоредбите на ЗДДС, относими към данъчното третиране на използването и отделянето на стоки, които са стопански активи, за лични нужди по своята същност, не внасят изменения в данъчното третиране на тези хипотези. С тях се внася по-голяма яснота относно определянето на датата на данъчното събитие и на данъчната основа в тези случаи. Поради това акцентът в издаденото на 22 януари 2016 г. Указание е върху критериите за определяне и разграничението между доставка на стока и доставка на услуга в тези случаи, както и върху правилното определяне на данъчната основа в случаите на предоставяне за ползване на стока с характеристиките на дълготраен актив, което се третира като доставка на услуги.

         Знаете, че на проведеното тази седмица заседание на Комисията по бюджет и финанси народните представители приеха на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО, внесен от народни представители от няколко парламентарни групи, съгласуван с голяма част от работодателските организации. С него се облекчава механизма на облагане на личното ползване под формата на разходи в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи или персонал, предоставени за лично потребление от гл. т. на ЗКПО.  

 

         БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация