ОТГОВОР НА ПИТАНЕ ОТ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ И ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ БСП "ЛЯВА БЪЛГРИЯ"

15.07.2016 г.

 

ОТНОСНО: Политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖАБЛЯНОВ И ГОСПОДИН БОЙЧЕВ,

 

От така поставения въпрос не става ясно дали вие сте „против" тези проекти" или сте „за" тях. Но числовата информация, която представихте, е твърде обемна и се различава много от оценките, с които борави българското правителство, изготвени от МО и МФ.

На срещите, свързани с проекта за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", бяха обсъждани три варианта на закупуване на самолети. По предварителни данни ценовите предложения за придобиването на 8 броя самолети варират от 1 млрд. лв. до 1,5 млрд. лв. Реалната стойност на разходите за придобиване на самолетите ще бъде известна след изпращане на запитване за искане за предложение (Request For Proposal, RFP) до съответните държави, получаване на отговори от тях и последващите преговори за подготовката на договора. 

Коректно цитирахте и предвидената в проекта стойност, свързана с придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораба, които да заменят бойните кораби - руско производство, които не са оперативно съвместими и не подлежат на модернизация. Стойността на проекта е 820 млн. лв.  

В общата стойност, която ние оценяваме двата проекта, предложени от страна на правителството, свързани с придобиване на нов тип боен самолет и придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за нуждите на ВМС се оценяват за периода до 2022 г. на 2,320 млрд. лв. Сборът на тези проекти, които коментирах досега.

Разчетите за периода 2016 г. - 2019 г., с които е планирана три годишната бюджетна прогноза на правителството, включват в себе си, съответно по години - 124 млн. лв. за 2016 г., 371 млн. лв. за 2017 г., 371 млн. лв. за 2018 г., 297 млн. лв. за 2019 г.

Искам да ви уверя, че и сега в бюджета на МО се отделя ресурс за Военно-морските сили и за Военно-въздушните сили. Нещо повече, когато се стигне до реализацията на проекта за ВМС, се очаква значително икономия от ресурс, свързан с поддръжката и окомплетовката на сегашните средства, които ВМС използват.

Ангажиментите, които българското правителство за увеличаване на военния бюджет, се реализират поетапно на база на Стратегията за развитие на въоръжените сили и Програмата 2020, приети от МС.

Не споделям вашите притеснения, че това би оказало непоносима тежест за българския бюджет, дотолкова, доколкото съм участвал в разработването им, ние сме ги съобразили с възможностите за следващите години.

Източникът на тези средства е българският бюджет. Финансирането е за сметка на източниците, с които се финансира българският бюджет - това са данъчните и неданъчните приходи, а в случай на превишение на разходите над приходите, при липса на друг ресурс, това става за сметка на заемни средства.

Трайната тенденция за подобряването на бюджетното салдо и намаляването на дефицита така, както вървят нашите прогнози, показва, че източник за финансиране на това превъоръжаване ще бъдат приходите по българския бюджет.

Целта, поставена в рамките на НАТО, е достигане на 2 % от БВП, тя ще бъде преследване поетапно, като в следващите няколко години ще има увеличение на относителния дял на разходите за отбрана в БВП.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация