ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ АНТОНИ ТРЕНЧЕВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

03.06.2016 г.

Относно: Предполагаемо изтичане на данъци от Република България към държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНЧЕВ,

От началото на процеса по оповестяване на имена от "Документите от Панама" Националната агенция за приходите започна да изследва наличната информация за българските лица, които имат офшорни дружества, сметки или операции. Както Ви е известно, на 9 май Международният консорциум на разследващите журналисти даде достъп до всички данни, известни като "Документите от Панама". Информацията в тях се анализира подробно,  а НАП вече предприема необходимите контролни действия.

В контекста на отговора на въпроса Ви по отношение на т.нар. „офшорни дружества" искам да Ви уверя, че всички международни инструменти за борба срещу трансграничното укриване на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами, които посочих, ще бъдат използвани, за да се провери информацията, получена по линия на „Досиетата от Панама", както и за събирането на допълнителна информация и данни от значение за данъчното облагане на лицата.

В отговор на втория Ви въпрос искам да Ви информирам, че през 2015 г. от НАП е изготвен анализ и оценка на риска по отношение трансферите на печалби и доходи от местни юридически лица към лица, установени в държави членки на ЕС или трети страни, които са част от многонационални компании. Анализът обхваща периода от 2008 г. до 2013 г. с прогнозна оценка за 2014 г. и 2015 г. и включва изследване на поведението на местни лица, участващи в многонационални групи от предприятия. Загубите за държавния бюджет от корпоративен данък вследствие на реализираните трансфери на печалби и доходи, както към юрисдикции с преференциален данъчен режим, така и към други държави, са оценени в общ размер, поради което не могат да бъдат предоставени конкретни данни за размера на загубата, формирана в резултат на трансфери на печалби и доходи към офшорни дружества.

Обобщените резултати показват, че рискът е висок, като загубата от корпоративен данък се оценява на 260 млн. лв. средногодишно за анализирания  период. Рискът се проявява при 26 % от местните юридически лица, които са част от многонационална група от предприятия и представляват около 5 хил. компании.

В тази връзка в утвърдената от НАП Програма за спазване на законодателството и намаляване нивата на риск за периода 2016-2017 г. е планирано да бъде разработена дългосрочна стратегия за третиране на риска, която да включва комплекс от мерки, обосновано позиционирани във времето за изпълнението им, с цел ограничаване  на проявление на риска в бъдеще.  През месец февруари 2016 г. се сформира група от експерти в НАП, която до края на месец юли 2016 г. трябва да разработи стратегията за противодействие на риска, свързан с трансферите на печалби и доходи в чужбина. Въпрос, една идея по-широк, от този, който Вие поставяте за офшорните компании.

В допълнение мога да Ви информирам, че за 2013 г., която е част от анализирания период, е направен опит за експериментално изследване на разпределението на големите местни юридически лица от гледна точка на географското разположение на чуждестранните дружества, към които са насочени трансферите на печалби и доходи. Резултатите от изследването показват, че:

1. 70% от големите компании, идентифицирани като рискови, трансферират печалбите си към дружества в държави членка на Европейския съюз - Австрия, Германия, Гърция, Италия Кипър и Холандия.

2. 24% от големите рискови компании преразпределят формираните в страната печалби основно към следните трети страни - САЩ, Турция, Швейцария и Русия.

3. 6% от големите компании пренасочват печалбите си към юрисдикции с преференциален данъчен режим на облагане - основно към Британски вирджински острови, Сейшелски острови, Лихтенщайн и Белиз.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация