ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

04.09.2015 г.

Относно: Изпълнение на приходната част на Държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,

Най-обобщено ще вляза в този отговор така, понеже бях провокиран от анонса ви за спекулация с числа и някакъв друг тип техники, които до такава степен да изкривяват отчетността на приходите, че те да надхвърлят номинално същия период на миналата година със стотици милиони, милиарди левове.Това се дължи на всички мерки, които предприемаме и които вие, като заместник - министър на финансите, не предприемахте.

В конкретика мога да цитирам: В края на 2014 г. прието решение на МС 788 за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори по които получателите на плащанията нямат публични задължения. През 2015 г. се осъществява постоянен мониторинг от НАП по отношение на длъжниците с просрочени задължения в размер над 100 хиляди лева за данъци и задължително осигурителни вноски.

Укрепихме административно Агенция „Митници" и разширихме правомощията им - нещо, което със сигурност Вие вероятно приветствате.

Продължихме практиката, въведена от вас, и наложихме допълнителни мерки във връзка с механизмите за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури.

Вероятно може и в хода на дебата за държавния бюджет 2016 г. да проведем много сериозен анализ защо доста голяма част от приходите, които постъпват сега, не са постъпвали предходни години, но ще си позволя само още няколко конкретни цитати.

Знаете, че всяка седмица провеждаме много сериозни координационни срещи между всички органи, които имат отношение към икономическите престъпления, които най-често се свързват с избягването на плащане на данъци и акциз. Това, повярвайте ми, е добра практика. И ако някога отново сте в изпълнителната власт, би трябвало да продължите да я прилагате, тъй като тя действително дава добри резултати и показва, че държавата има капацитет да събира приходи. Засилихме ефективността на фискалния контрол чрез допълнително открити фискални пунктове на пристанищата „Бургас" и „Варна" и близост до ГКПП-тата със Сърбия и Турция. И разширихме значително обхвата на стоките, които подлежат на фискален контрол.

На база на предварителните данни, не само като статистическа информация и като реални постъпления, можем да цитираме, че към края на месец август са постъпили 21,5 млрд. - 70,9 от годишния разчет, като спрямо същия период на миналата година имаме 12% номинален ръст. Ако смятате, че може да се постигне 12% номинален ръст с техниките, за които вие се съмнявате, съм готов да Ви поканя в Министерство на финансите и да Ви дам конкретна информация перо по перо. Сигурен съм, че бихте подкрепили и допълнителни мерки, които в непродължителен срок ще предложим за засилване на ролята на държавата при увеличаване на събираемостта.

БЛАГОДАРЯ!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация