ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ПЕТЪР СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ „РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК“

04.09.2015 г.

Относно: Административни пречки, които режимът на данъчните складове поставя пред конкуренцията на пазара на горивата и конкурентните доставки от ЕС

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН СЛАВОВ,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Не мога да споделя докрай това, което коментирате по отношение на режима на акцизи и данъчните складове, специално по отношение на режима на данъчните складове, тъй като разпоредбите на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 2007 г. и Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз регламентират много ясно и без възможност за интерпретация в националното законодателство организацията на акцизните стоки и движението им в рамките на Общността.

Акцизните стоки могат да се движат под режим отложено плащане на акциз на територията на Общността, включително когато преминават през трета страна или трета територия от данъчен склад до друг данъчен склад; до регистриран получател; до място, от което акцизните стоки напускат територията на Общността; или до получател, когато стоката се изпраща от друга държава членка. В случай на внасяне на територията на страната акцизните стоки са обект на митнически формалности по реда на митническото законодателство.

Следва да се отбележи, че в случая на внасяне на територията на страната акцизните стоки могат да бъдат освободени за потребление със заплащане на дължимия акциз или да бъдат допуснати за свободно обращение, като едновременно с поставяне под режим отложено плащане на акциз трябва да постъпят в данъчен склад.

Законът за акцизите и данъчните складове урежда облагането с акциз, както и контролът върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоки, подлежащи на облагане с акциз. Когато за акцизните стоки не е платен акциз, поради поставянето им под режим отложено плащане за акциз, контролът, както знаем, се осъществява от митническите органи.

Въвеждането на различни регулации по отношение на акцизните стоки, в зависимост от това дали са произведени на територията на страната, на територията на друга държава членка или на територията на трета страна, не е в съответствие с правото на ЕС.

Извън този формален отговор, бих могъл да коментирам следното: Чух и от представители на Комисията за защита на конкуренцията некоректното твърдение, че, видите ли, режимът на данъчните складове изкривява възможността за конкуренция. Ако има съмнение, че достъпът до данъчния склад, по един или друг начин, е картелиран, именно същата комисия трябва да положи усилия да регулира пазара на използване на такива площи под наем в данъчни складове, за да няма съмнение, че има затруднение при вноса. Искам също да изразя увереност, че според мен проблемът в сегашните твърде високи надбавки, които се получават като разлика между цена на производител и крайна цена за покупка на горива, се дължат основно на изкривяването в пазара, което наблюдаваме в доста години назад във времето. И отговорът на Вашия въпрос е: проблемът е в липсата на конкуренция и в необходимостта тя да бъде защитена чрез мерките, които държавните органи могат да приложат - те са извън изпълнителната власт, до голяма степен. И от друга страна, да изразя увереност, че режимът на данъчните складове по-скоро би трябвало да улеснява конкуренцията - дотолкова, доколкото позволява внасянето на горива под режим отложено плащане на акциз - отколкото да я затруднява. Но ако имате някакви конкретни примери за лоши практики при ползване на данъчните складове, сме готови да предприемем конкретни оперативни проверки и действия за премахването на тези недостатъци на системата.

БЛАГОДАРЯ!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация