ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ АТАНАС СТОЯНОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА „ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ”

04.09.2015 г.

Относно: Покриване на транспортните разходи на физически и  юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители (без курортите)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

До края на 2014 г. предоставянето на бюджетни средства за покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители се осъществяваше на основание на Постановлението на Министерския съвет  за изпълнението на държавния бюджет за съответната година под формата на схема за минимална помощ, като администраторът на помощта се определяше без да се прилагат изискванията на Закона за обществените поръки. Считам, че тази практика не може да продължи, тъй като тези доставки продължават да бъдат извършвани при необходимост, на конкурентен принцип и при спазване на националното законодателство в областта на обществените поръчки.

Бих искал да Ви уведомя, че действащият до края на миналата година администратор е юридическо лице със статут на кооперация, което може да извършва търговска дейност. Т.е. той е търговец, който не е директно избираем за извършване на доставки и услуги, с източник  на финансиране - бюджетни средства.

В този смисъл бих приел Вашия въпрос какъв механизъм ще приложим за организиране снабдяването, а не пряко да коментирате Централния кооперативен съюз, който е много сериозна и с традиции организация, но в случая не може да бъде директно избираема за тази дейност. До този момент, все пак, в Министерството на финансите, освен постъпилите въпроси от народни представители, липсва индикация от държавен орган на централната или местна власт, че е налице проблем с доставката на хляб и хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 души.

Обръщам внимание, че при подготовката на проектобюджета за 2010 г. изискахме писмено становище от Националното сдружение на общините, където между другото трябва да се реши този проблем с предоставянето, разбира се на средства от бюджета, получихме отрицателно становище от тях за ангажимент в тази връзка.

Какво бих могъл да предложа, ако проблемът в действителност е с такава острота, с която се поставя? При подготовката на Закона за държавния бюджет за 2016 г. можем да включим в бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините средства, които да бъдат използвани за организирането на тази дейност. Или ако министърът на труда и социалната политика прецени, че това е дейност, която да бъде осигурявана по линията на социалната защита, подобни средства да бъдат включени към бюджета на МТСП. В многократните дебати, които досега съм имал с НСОРБ и с отделни мои колеги министри, не е предложен надежден механизъм, който да реши проблема, та без провеждането на обществена поръчка и регламентирането на начина, по който в съответствие със закона се използват тези средства, няма как да бъдат директно предоставяни на цитирания от вас Централен кооперативен съюз. Защо и как е правено това в миналото без провеждането на обществена поръчка е тема, която също трябва да бъде обсъдена.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация