ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ГЕОРГИ КАДИЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“

04.09.2015 г.

Относно: За ефективността на разследващите митнически инспектори

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАДИЕВ,

Общият брой на разследващите митнически инспектори в Агенция „Митници" към момента е 65 души, като евентуално укрепване на този капацитет се предвижда. Към всяка Митница има назначени разследващи митнически инспектори, които осъществяват действия по разследване на територията на съответната Митница. Определянето на техния брой е съобразен с изискванията за осигуряване на ефективно разследване и срочно приключване на досъдебните производства. В началото на 2012 г., съгласно териториалния принцип, са проведени  обучения и срещи с представителите на Окръжните прокуратури, с оглед изясняване критериите на всяка от тях по отношение на работата на разследващите митнически инспектори.

Ще ви предоставя писмена справка по години за периода от 01 януари 2012 г. до края на август 2015 година. Обобщено Ви информирам за следното:

За периода от 1 януари 2012 г. до 31 август 2015 г. в Агенция „Митници" са образувани 2772 броя досъдебни производства, като 1759 броя са образувани за престъпления по чл. 234 от Наказателния кодекс (държане и продажба на акцизни стоки без бандерол), 943 броя са образувани за престъпления по чл. 242 от НК (контрабанда на стоки в големи и особено големи размери, прекурсори и наркотици) и 69 броя са образувани за престъпления по чл. 251 от НК (недекларирани по Валутния закон парични средства над 10 000 евро).

Досъдебните производства, предадени на прокуратурата с мнение за съд, за периода от 1 януари 2012 г. до настоящия момент са общо 1 915 броя, от които 1 329 броя са приключили с осъдителна присъда или със споразумение по реда на НК. Много малка част от тях са прекратени от прокуратурата с мнение за реализиране на административно-наказателна отговорност.

Видно от гореизложеното, приблизително 70 процента от образуваните досъдебни производства, водени от разследващ митнически инспектор, приключват с внасяне на обвинителен акт от прокурора или предложение за решаване на делото със споразумение.

Изводът, който може да се направи, е, че този инструмент е ефективен и помага на Агенция „Митници" да подобрява събираемостта на възложените й от закона държавни вземания.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация