ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ПЕТЪР СЛАВОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

26.05.2015 г.

 

Относно: Създаване на Държавен фонд за инвестиции в отбраната, със средствата от който да се дофинансира Програмата за развитие на въоръжените сили на Република България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

 

Не го приемайте по начина, по който ще прозвучи, но все пак да цитирам: Вие сте задали подобен въпрос по съдържание, близко до този, който отправяте към мен, на министъра на отбраната, който Ви отговаря: „Краткият отговор на Вашия въпрос е да." Краткият отговор на министъра на финансите е не. Но нека да изкажа някои мотиви в тази посока, които по никакъв начин не променят важността на въпроса, който поставяте, само че решението трябва да бъде търсено в друга посока.

Създаването на Държавен фонд за инвестиции в отбраната противоречи на принципите и правилата, заложени в Закона за публичните финанси. Обособяването на посочените от Вас приходоизточници (от продажба на ненужно въоръжение, техника, имущество и имоти на Министерството на отбраната) в отделен фонд не променя техния характер на бюджетни приходи и не дава възможност за автоматично извършване на допълнителни (неразчетени) разходи по бюджета на фонда. В тази връзка разчетите за неговите приходи и разходи подлежат на включване в консолидираната фискална програма. Подобен фонд може да бъде създаден единствено със статут на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната. В рамките на общия размер на разходите по бюджета на Министерството на отбраната, към един такъв фонд ще бъдат приложими на общо основание всички изисквания, регламентирани със Закона за публичните финанси, по отношение съставянето и изпълнението на одобрените адресни бюджети с годишните закони за държавния бюджет.

По отношение на т.нар. Сребърен фонд, Ви обръщам внимание, че със Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система е уреден статутът на фонда и правилата за неговото управление. С фонда се цели постигане и гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система чрез акумулиране, инвестиране и трансфериране на средства, с които се финансират вече разчетените разходи за съответната година по бюджета на държавното обществено осигуряване за фонд „Пенсии". На практика, набраните в Сребърния фонд средства не са източник за финансиране на допълнителни разходи. Налице е съществена разлика между двата модела.

Ще обясня концептуално къде е проблемът със създаването на такъв фонд. Ако очакванията на колегите от Министерството на отбраната са, че такъв фонд ще даде възможност за допълнителни разходи над вече утвърдените с годишния Закон за държавния бюджет, отговорът е „това няма как да стане" не защото аз съм министър на финансите или защото има Закон за публичните финанси, а защото всички разходи, които българското правителство извършва, трябва да бъдат предварително одобрени от българското Народно събрание като лимит и той не може да бъде надхвърлен от изпълнителната власт. Това е принцип, който се налага не само от нашата бюджетна практика, а и от структурата на държавно управление, която предвижда Законът за държавния бюджет да включва всички разходи на изпълнителната власт и едва ли противоречи на Вашите разбирания как трябва да се управляват публичните финанси. Проблемът със състоянието на финансите за отбрана трябва да се решава с годишния Закон за държавния бюджет, като се гарантира възможното и необходимо, през баланс между отделните сектори, разходно ниво, така че да се доближаваме до стандартите на НАТО и да се дава възможност поетапно да постигнем пълна оперативна съвместимост. Той едва ли би могъл да бъде решен с инструмента, който се предлага, още повече, че за последните няколко години разчетените приходи по бюджета на Министерството на отбраната редовно не се изпълняват до определения в годишния закон обем. Но пак казвам, няма как да се извършват разходи от който и да било разпоредител с бюджет извън тези, утвърдени с годишния Закон за държавния бюджет, и това е принципът на парламентарната демокрация. Годишният Закон за държавния бюджет се определя от Народното събрание и в него са включени всички разходи и не съществуват разходи извън включените в него. Така че колкото разходи за отбрана определим за съответната година, с толкова изпълнителната власт ще разполага. Няма механизъм този разход да бъде увеличаван без контрол на парламента.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация