ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ МАРТИН ДИМИТРОВ – НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

26.05.2015 г.

 

Относно: Необходимостта от ангажирането на компания за международни разследвания по казуса „КТБ"

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 

Кратка фактологическа справка и после коментар. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, в чл. 31, ал. 1, т. 17 на синдика, със съгласието или по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, се възлага наемането на фирма за проследяване на активите и попълване на масата на несъстоятелността. Във връзка с това, и след внимателна и обстойна подготовка, Фондът изработи Покана за предложение, която беше изпратена на проявилите интерес фирми на 29 април 2015 г. със срок на отговор 6 май 2015 година. Единадесет компании, някои от които са най-големите в света в тази област, отговориха и изпратиха в срок своите предложения. След преглед на офертите са изпратени допълнителни въпроси, на които са получени отговори на 8 май 2015 година.

Одобрените от УС на Фонда кандидати са уведомени на 12 май 2015 година. А на 18 май 2015 г. същите представиха план за действие, включително и варианти на ценовите им предложения.

На 19 май 2015 г. са избрани двама кандидати. Мога да ви уверя, без да ги цитирам поименно, че това са двете най-големи фирми в света с подобен опит, с които стартират преговори за подобряване на параметрите и условията. Моите очаквания са, като такива са уверенията и от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, че до края на тази седмица се очаква преговорите да приключат и да има сключен договор.

Според мен не е коректно сега да разкривам повече информация, тъй като това са едни търговски преговори. Мога да ви уверя, че се говори за две от най-големите и има вероятност да бъде избрана най-голямата международна компания с опит в тази област. Нещо повече, на компаниите предварително е предоставено и задание от българската прокуратура, за да могат да бъдат използвани и като експерти служители на компанията, които да подпомогнат организацията на работата на българската прокуратура във връзка с проблемите в КТБ и съмненията за нарушение на закона при управлението на КТБ от нейното ръководство и собствениците. Тоест разчита се на тази фирма, която бъде избрана, аз за пореден път ще кажа, че това ще бъде може би най-голямата в света и с най-утвърден опит в това отношение, да помогне и от гледна точка организацията на обвинението срещу потенциални закононарушители, свързани със ситуацията в КТБ.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация